PLAN I PROGRAM SEKCIJE PTICARA ZA 2009 GODINU

Kao stalni zadatak i ove godine omasovljavanje clanstva je jedan od prioriteta naše sekcije .
Posle dugod ali konstruktivnog planiranja došli smo do realizacije izrade veb sajta sekcije , koja po planu treba da pocne sa radom u prvom polugodištu , stim ce clanovi naše sekcije biti predstavljeni citavom svetu!

(www.sekcija-pticara.rs)
AKTIVNOSTI SEKCIJE-
- Organizovanje druženja sa srodnim udruženjima iz zemlje a i iz inostranstva !
- Ucešce u aktivnostima koje organizuje udruženje !
- Ucešce na svim izložbama na kojima ce ucestvovati naše udruženje ali i na ornitološkim izložbama , naravno uz ispunjenu kvotu od 50 izloženih ptica !
- Aktivno ucešce na našoj tradicionalnoj izložbi !
- Po mogucnosti organizovati posete izložbama u inostranstvu !
- Ucešce na skupštini SOF-a !
NAGRADE I CLANARINA ZA 2009
- Pehar za NAJ CLANA sekcije pticara
- Naj izlagac I. II. III. mesto
- Ukoliko bude najmanje pet izlagaca ukrasnih ptica –golubica ( ne papagaja ) jedan pehar za naj izlagaca !
- Izmirivanje clanarine prema SOF-u !

Sekcija-pticara ( 2009-04-06 )