PLAN I PROGRAM SEKCIJE PTICARA ZA 2010 GODINU

Kao stalni zadatak i ove godine omasovljavanje clanstva je jedan od prioriteta naše sekcije .

PLANIRANE AKTIVNOSTI SEKCIJE ZA 2010-tu GODINU
- Organizovanje druženja sa srodnim udruženjima iz zemlje i inostranstva !
- 05. Juna druženje sa Segedinskim klubom IDRE koji su nam najavili posetu !
- Ucešce u aktivnostima koje organizuje udruženje !
- Ucešce na svim izložbama na kojima ce ucestvovati naše udruženje ali i na ornitološkim izložbama , naravno uz ispunjenu kvotu od 50 izloženih ptica !
- Aktivno ucešce na našoj tradicionalnoj izložbi !
- Po mogucnosti organizovati posete izložbama u zemlji i inostranstvu !
- Organizovanje edukativnih sastanaka o bolestima, o odgoju i zakonskim propisima vezanih za Avikulturu!
- Ažuriranje i stalna dopuna Web sajta sekcije !
- Organizovanje „ V. pticarskog bala „!!
- Ucešce na skupštini SOF-a !
NAGRADE I CLANARINA ZA 2010
- Pehar za NAJ CLANA sekcije pticara
- Prelazni pehar za NAJ IZLAGACA u ukupnoj konkurenciji( predhodni je posle tri godine ostao u trajnom vlasništvu)
- Naj izlagac I. II. III. mesto
- Ukoliko bude najmanje pet izlagaca ukrasnih ptica –golubica-egzota-prepelica ( ne papagaja ) jedan pehar za naj izlagaca !
- Ukoliko bude najmanje pet izlagaca u konkurenciji kanarinaca i bastarda jedan pehar za naj izlagaca ( ukoliko nebude dovoljan broj izlagaca u grupi rezultati ulaze u konkurenciju ukrasnih ptica)
- Izmirivanje clanarine prema SOF-u !

Sekcija-pticara (06.04.2010)