POZIV ZA SKUPŠTINU „ SEKCIJE –PTIČARA ZA 2013 god.


Pozivate se da prisustvujete IZBORNOJ  SKUPŠTINI
„SEKCIJE – PTIČARA  koja će se održati 25.02.2013 godine u ponedeljak, u restoranu “ MIRAGE“ (SALA ZA SVATOVE )
ulica Bolmanska 31. Subotica  sa početkom  od 17 časova!

D N E V N I   R E D

 1. Izbor i izveštaj verifikacione komisije !

 2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika !

 3. Izveštaj predsednika za protekle četri godine !

 4. Finansijski izveštaj blagajnika za 2012-tu godinu !

 5. Izveštaj takmičarske komisije za takmičarsku sezonu   2012-2013!

 6. Izveštaj nadzorne komisije !

 7. Izveštaj disciplincke komisije !

 8. Diskusija o podnetim izveštajima i pojedinačno glasanje o istim!

 9. Izbor  predsedavajučeg izborne skupštine !

 10. Izbor predsednika sekcije !

 11. Izbor podpredsednika, sekretara i blagajnika sekcije  !

 12. Izbor  predsedništva ( aktiva )  sekcije !

 13. Izbor nadzornog odbora, disciplinske komisije i takmičarske komisije sekcije!

 14. Izbor delegata sekcije  za skupštinu Udruženja !

 15. Izbor  dva člana sekcije za Upravni Odbor Udruženja !

 16. Plan i program  sekcije za 2013-tu godinu !


__________________________________________________________________________________________

AVISAN ( sredstvo protiv spoljnih parazita )  može se naručiti  po ceni od 10 Eur/lit    ( ili din. protivrednost )

Na tel. 063-860-98-94 ( Tomek ) najkasnije do 17.02.

Plaćanje i isporuka na skupštini !!!


Bečka šničla sa prilogom koji će se moći naručiti na licu mesta po ceni od 300 din. kao i piće po izboru plaća svako za sebe  !!


NAPOMENA :prisustvo na skupštini je obaveza svakog člana!!!

                                                                                                 

predsednik  sekcije

                                                    
TOMEK ROBERT  

                                       Sekcija-ptičara