ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE SEKCIJE-PTICARA ZA 2010god.
DNEVNI RED

1. Izbor i izveštaj verifikacione komisije
2. Izveštaj predsednika za 2009.god.
3. Finansijski izveštaj blagajnika za 2009.god
4. Izveštaj takmicarske komisije za takmicarsku sezonu 2009-2010
5. Izveštaj nadzorne komisije
6. Izveštaj disciplinske komisije
7. Diskusija o podnetim izveštajima I pojedinacno glasanje o istim
8. Plan i program sekcije za 2010 god.
9. Izbor delegata za godišnju skupštinu udruženja
10. Dopuna clana radnog predsedništva

-Skupštinu otvorio gosp. Tomek Robert
-Verifikaciona komisija u sastavu Mihalek Aleksandar i Skenderovic Ljubiša je konstatovala da je prisutno 38 clanova od ukupno uplacenih 53 clanarine ,što znaci da ima kvorum i da skupština može da pocne sa radom!
-Overivaci zapisnika Takac Antal i Berkeš Zoltan
-Tomek Robert je podneo izveštaj za predhodnu godinu .
-Finansijski izveštaj podneo je blagajnik Sekula Robert, kraj prošle skupštine stanje 4.100.00din. sadašnje stanje blagajne na dan 06.04.2010 je 16.003.00dinara. Spisak clanova koji 3 godine nisu uplatili clanarinu i koji su za brisanje : Krnjajski Milorad, Crnkovic Stevan, Balaša Caba, Sadojevic Nikola, Vajda Janoš, Bukvic Ivan, Pehert Ivan, Zvekan Robert, Štejbel Ervin, Turu Elemer, Lerinc Saša, Sakac Julijan, Biro Saša, Sadojevic Vince, Cakanj Jožef, Kasa Zoltan, Kokai Robert, Margetic Stipan, Podanov Goran, Arsic Goran, Bencik R. Geza.
-Tumbas Pajo u ime takmicarske komisije podneo izveštaj: na 5 izložbi ukupno ucestvovalo 30 izlagaca sa 450 izloženih ptica , u konkurenciji papagaja 1.mesto- Šarcevic Marko 2.mesto-Tomek Nandor 3.mesto-Deak Laslo u konkurenciji ukrasnih ptica 1.meso-Tomek Robert 2.mesto-Granjak Gabor 3.mesto-Berkeš Zoltan u ukupnom plasmanu naj izlagac sekcije za 2009-2010 Tomek Robert(331 bod).
-Berkeš Gabor ispred nadzorne komisije podneo izveštaj : o nestanku 2 ptice na tradicionalnoj izložbi u hali sportova i o hvatanju tude ptice!(slucaj prosleden Disciplinskoj komisiji)
-Sadojevic Ivan u ime disciplinske komisije podneo izveštaj:povodom nestanka 2 ptice za vreme dežurstva gosp. Nadkanas Nikole istim se izrice opomena, povodom hvatanja tude ptice koju je uhvatio gosp.Šebek Ferenc a koji je pticu posle vratio vlasniku disciplinska komisija isto izrice opomenu.
-Pojedinacnim glasanjem o podnetim izveštajima jednoglasno su isti usvojeni.
-Plan i program za 2010 god. podneo gosp. Tomek Robert predsednik sekcije: rad na edukaciji i usavršavanju ,omasovljavanje i podmladivanje clanstva, druženje sa srodnim udruženjima iz zemlje i inostranstva, kao prvo organizovanje druženja sa klubom IDRE iz Segedina 05.06.2010.
-Do 31.03.2010 uplaceno 53 clanarine tako da na skupštinu udruženja delegiramo 11 clana + Mihalek Aleksandar po funkciji + Montai Norbert ( pošto se sekcija slavujara pripojina sekciji-pticara!)
-Montai Norbert izabran za novog clana radnog predsedništva sekcije.

-Gosti na skupštini : gosp. Pastor Janoš predsednik kluba, Pletl Adam pocasni predsednik kluba, Savic Dragan p.predsednik kluba, Bacic Josip (sub.kružni), Bašic Pero (kunicari).
-Predsednik udruženja gosp. Pastor Janoš se zahvalio na pozivu i pohvalio rad sekcije i naveo da rad ove sekcije služi za primer i za ostale sekcije u udruženju .
-Podpredsednik udruženja gosp. Savic Dragan se zahvalio na pozivu i pohvalio rad sekcije .
-Gosp. Pletl Adam pocasni predsednik udruženja i predsednik saveza udruženja odgajivaca sitnih životinja Vojvodine se zahvalio na pozivu i pohvalio rad sekcije sa kojom godinama gaji izuzetnu saradnju i u znak te saradnje ponudio sponzorstvo u vidu dva pehara koja ce se dodeliti naj izlagacu u konkurenciji kanarinaca i ukrasnih ptica ! ( pod uslovom da dobitnici ucestvuju na najmanje 3 izložbe!)

Subotica 06.04.2010