ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE SEKCIJE-PTICARA ZA 2011.god
DNEVNI RED

 1. IZBOR I IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE ( Mihalek Aleksandar , Skenderović Ljubiša)
 2. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ BLAGAJNIKA ZA 2010 –TU GODINU (Sekula R.)
 3. IZVEŠTAJ TAKMIČARSKE KOMISIJE ZA 2010-TU GODINU (Tumbas P.)
 4. IZVEŠTAJ NADZORNE KOMISIJE  ( Berkeš G.)
 5. IZVEŠTAJ DISCIPLINSKE KOMISIJE ( Nađpastor J.)
 6. DISKUSIJA O PODNETIM IZVEŠTAJIMA I GLASANJE O ISTIM
 7. PREDLOG ZA IZMENU STATUTA SOF-A!
 8. PREZENTACIJA PROIZVODA BELGIJSKE FIRME „ VERSALELAGA“ KAO I PREDSTAVJANJE VETERINARSKE APOTEKE „ CENTRALNOEVROPSKI VETERINARSKI CENTAR „
 • Predsednik sekcije gosp. Tomek Robert otvorio je skupštinu i pozdravio sve prisutne članove kao i goste !
 • Predloženi dnevni red je usvojen sa izmenjenom tačkom 9.
 • Verifikaciona komisija ustanovila da od ukupno 90 uplaćenih članarina , skupštini prisustvuje 62 člana sekcija tako da postoji kvorum !
 • Predsednik pročitao izveštaj o protekloj godini !
 • Finansijski izveštaj podneo je blagajnik sekcije gosp, Sekula Robert, potom je dao predlog da se  900 dinara za adresare odpiše što je i prihvaćeno, dana 04.04.2011 stanje blagajne iznosi  24.984.00 dinara . Članovi za brisanje: Poša  Gabor, Barta Robert,Butaš Šandor, Perić Sava, Koačić Stipan, Beviz Petar, Ratković Obern, Dragomirović Vojo, Tomić Zlatko, Milanković Dragan,Pavlović Zvonko!
 • Tumbas Pajo ispred takmičarske komisije podneo izveštaj , ukupan broj izlagača u protekloj takmičarskoj sezoni bio je 25 a naj izlagač sekcije za 2010 –tu je Sava Banjac!
 • Nadzorna komisija kao ni disciplinska nisu u predhodnom periodu imali primedbi na rad
 • Podneti izveštaju usvojeni jednoglasno! 
 • Pod tačkom 9 Dnevnog reda  predložen je predlog za promenu „člana  24“  statuta SOF-a  a koji se odnosi na izbor  predsednika i članova Upravnog odbora SOF-a.  Kao predlog za izmenu  je dato sledeće :  član 24

 -Skupština SOF-a na mandat od  četri godine bira predsednika,na predlog društva članica ili delegata na skupštini 
  -Izabrani predsednik predlaže skupštini  5 člana UO ( tim ) ,predloženi kandidati moraju biti prisutni na skupštini  koja posle verifikuje  njihov manadat
  -Veifikacija odnosno glasanje je javno , pre glasanja kandidati su dužni da se predstave
  -Prebrojavanje glasova  i proglašenje rezultata vrši telo koje predsedava izbornom skupštinom , odnosno skupštinom ukoliko se neradi o izubornoj skupštini ! – ovaj predlog je prošležen na dalju proceduru na skupštinu SOF-a!

 • Umesto Montai Norberta koji nije platio članarinu u sekciji a član je radnog predsedništva predložen ja Pletl Adam što je i prihvaćeno jednoglasno, tako da članovi radnog predsedništva sekcije su : Tomek Robert, Šarčević Marko, Mlinkov Mirko, Sekula Robert, Herceg Gabor, Proboljčević Antun , Tumbas Pajo, Granjak Gabor, Mihalek Aleksandar,Zedi Atila i  Pletl Adam .
 • Delegati za skupštinu udruženja su : Tomek Robert, Šarčević Markoč Mlinkov Mirko, Sekula Robert, Proboljčević Antun, Deak Laslo, Herceg Gabor, Berkeš Zoltan, Granjak Gabor i po funkciji Mihalek Aleksandar.
 • Posle radnog dela skupštine održana je prezentacija proizvoda belgijske firme                   VERSALELAGA“ kao i predstavljanje  veterinarske apoteke  „ CENTRALNOEVROPSKI VETERINARSKI CENTAR „ gde će se navedeni proizvodi biti dostupni Subotičkim odgajivačima !
 • Uz iće i piće duruženje i ptičarenje je trajalo do kasno večernjih sati !

                                      Sekcija-ptičara Dana  04.04.2011.Subotica  sala „ Jelena“